Aanwezigheid waterstofperoxide in water geen garantie op schone kas

Het verschil tussen standaard waterstofperoxide en zilver-gestabiliseerde waterstofperoxide (Oxyl-PRO®S) bij ontsmetten watergeefsysteem

 

Bij de teelt van groenten, bloemen en planten wordt bij veel glastuinbouwbedrijven het watergeefsysteem ontsmet met als doel een schone- en uniforme watergift. Tijdens de teeltwisseling vindt lege kas ontsmetting plaats en worden leidingsystemen extra gedesinfecteerd om verslijming en biofilm te verwijderen. Er zijn verschillende producten op de markt om hierin te voorzien, zoals standaard waterstofperoxide en zilver-gestabiliseerde waterstofperoxide(Oxyl-PRO®S).

Welke stof is effectiever tegen bacteriën en schimmels? Wat is de invloed van verschillende pH’s van het gietwater? Welke invloed heeft de temperatuur in de zomer en winter? Laboratorium- en praktijkonderzoek geeft meer inzicht in de verschillen.

Invloed van (water)temperaturen op de werkzaamheid van standaard waterstofperoxide en zilver-gestabiliseerde waterstofperoxide(Oxyl-PRO®S):

Invloed van (water)temperaturen op de werkzaamheid van standaard waterstofperoxide en zilver-gestabiliseerde waterstofperoxide(Oxyl-PRO®S):


Invloed van verschillende pH in gietwater op de werkzaamheid van standaard waterstofperoxide en zilver-gestabiliseerde waterstofperoxide
(Oxyl-PRO®S)

Invloed van verschillende pH in gietwater op de werkzaamheid van standaard waterstofperoxide en zilver-gestabiliseerde waterstofperoxide(Oxyl-PRO®S)

Weergave van schimmelgroei op voedingsbodem

Invloed van calcium, magnesium en chloride in water(pH 7) op de werkzaamheid van standaard waterstofperoxide en zilver-gestabiliseerde waterstofperoxide(Oxyl-PRO®S):

Invloed van calcium, magnesium en chloride in water(pH 7) op de werkzaamheid van standaard waterstofperoxide en zilver-gestabiliseerde waterstofperoxide(Oxyl-PRO®S):

Discussie

Invloed van temperaturen

Gedurende een normaal teeltseizoen is het water in de glastuinbouw in de winter zelden onder de 10°C en in de zomer rond- of iets boven de 20°C. Standaard waterstofperoxide heeft in dit bereik een zeer lage activiteit van 1-5%, terwijl zilver-gestabiliseerde waterstofperoxide(Oxyl-PRO®S) 99 – 99,99% werkzaam is tegen bacteriën en schimmels.

Invloed van pH

De pH van gietwater in de glastuinbouw is ongeveer tussen de 5 – 6, voornamelijk lager dan 5,5. Bij lage pH(4,4) is normale waterstofperoxide zeer werkzaam(99,99999%), maar bij hogere pH-waarde boven de 4,5 verliest het sterk zijn activiteit tot 1-9%. Zilver-gestabiliseerde waterstofperoxide is 99 – 99,99999% werkzaam tussen pH 4,4 en 6,1.

Invloed van mineralen

De EC wordt beïnvloed door de aanwezigheid van mineralen, waaronder calcium(Ca), magnesium(Mg) en chloride(Cl). Onder invloed van mineralen en bij een pH van 7 is normale waterstofperoxide niet werkzaam(0-1%) terwijl zilver-gestabiliseerde waterstofperoxide 99,5 – 99,99% werkzaam is tegen bacteriën en schimmels.

Veel glastuinbouwbedrijven meten regelmatig op meerdere plekken in de kas het gehalte waterstofperoxide. De gedachte heerst dat aanwezigheid in het water, een indicatie is van stabiliteit en werkzaamheid. Op basis van ons onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van waterstofperoxide in het water geen indicatie is dat het ook zijn doel dient. De pH, temperatuur en EC beinvloeden sterk de werkzaamheid. Onder tuinbouw omstandigheden dient zilver-gestabiliseerde waterstofperoxide effectiever het doel: het waarborgen van schoonwater en een uniforme watergift. 

Waterstofperoxide dient aanwezig te zijn in het gietwater

Thomas Verburg – Cindro B.V.
Producent van zilver-gestabiliseerde waterstofperoxide(Oxyl-PRO®S)

Vragen en/of opmerkingen? Dit kan per e-mail naar info@cindro.nl of u kunt telefonisch contact opnemen met Thomas Verburg: 06-49149965

Professionele desinfectie van uw groente-, fruit, en sierteelt

Snijbloemen

Toepassingen

Potplanten

Toepassingen

Tuin- en perkplanten

Toepassingen

Opkweek-materiaal

Toepassingen