Fruit

Hoe ontstaan schadelijke micro-organismen in de fruitteelt?

Pathogenen infecties zijn de oorzaak van veelvoorkomende problemen in de glastuinbouw. Via de meest uiteenlopende wegen kunnen schadelijke micro-organismen in contact komen met uw gewas, zoals via het water uit de silo, gietwater, lucht, mensen(personeel, bezoekers en onderhoudsmonteurs), zaden, jonge planten, gewashandelingen, substraat, ziekte dragende insecten of via andere gecontamineerde oppervlakken zoals gereedschappen en emballage.

Organisch materiaal en meststoffen in het water fungeren als een goede voedingsbodem. Vervolgens kunnen micro-organismen zich hechten aan oppervlakken van mengtanks, leidingen en watergeefsystemen zoals regeninstallaties, sproeikoppen, druppelleidingen, druppelslangetjes, druppelaars en vernevelunits. Deze opeenhoping is een biofilm.

 

Hoe verspreiden micro-organismen zich in de tuin?

Een biofilm is een grote kolonie van onder andere verschillende micro-organismen omgeven door een allerlei organische stoffen. De toevoer van meststoffen betekend een toevoer van voeding zodat de micro-organismen zichzelf kunnen onderhouden en vermenigvuldigen. Zij produceren als bescherming een natuurlijke barrière in de vorm van een slijmlaag. U heeft dit vast weleens aan de binnenkant van uw leiding of mengtank gevoeld en gezien. Via deze bron kunnen schadelijke micro-organismen zich via het watersysteem verspreiden. Geïnfecteerde planten kunnen via het watersysteem andere gezonde planten infecteren en zo kunnen micro-organismen die zich fijn voelen in haar omgeving binnen een korte tijd schade brengen aan uw gewas.

 

Beheers en voorkom problemen van pathogene infecties

Een concreet hygiëneprotocol waarbij bacteriën en schimmels beheersbaar zijn, door continu inzicht in de kwaliteit van uw water en microbiologische concentraties op oppervlakken van uw watersysteem vormen één van de basiselementen van een gezond gewas. Onze filosofie is dat het hygiëneprotocol visueel meetbaar dient te zijn waardoor de schadelijke invloeden van micro-organismen beheersbaar worden. Hierdoor zijn we in staat preventief als een verzekering uw tuin in de beste condities te behouden zodat uw oogst maximaal is.

Met onze persoonlijke begeleiding brengen wij de microbiologische druk(concentratie bacteriën en schimmels) van uw gehele watersysteem - van silo tot einde druppel - visueel in kaart en brainstormen wij met u als partners om stap voor stap tot steeds betere resultaten te komen.

Oxyl-PRO®S is (zilver)gestabiliseerde waterstofperoxide en is werkzaam tegen micro-organismen die zich bevinden in water- en in het watersysteem ter behoeve van de teelt van land- en tuinbouw gewassen.

Beheers en voorkom problemen van de volgende ziekteverwekkende pathogenen*:

 

Bacteriën:

Agrobacterium, Clavibacter michiganensis, Erwinia, Xanthomonas

 

Schimmels:

Botritys, Chalara, Cylindrocladium, Echte meeldauw, Fusarium, Mycosphaerella citrullina, Pythium, Phytophthora, Verticillium spp

 

Virussen:

Aardappelvirus, Courgettegeelmozaïekvirus, Komkommerbontvirus, Komkommerblekevruchtenviroïde, Komkommermozaïekvirus, Meloenennecrosevirus, Pepinomozaïekvirus, Pseudo-slavergelingsvirus, Tabaksnecrosevirus

 

*Indien gewassen zelf geïnfecteerd zijn met genoemde bacteriën, schimmels of virussen dienen deze behandeld te worden met daarvoor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen.

Kan o.a. worden toegepast op

Aarbeien
Aarbeien